Kungen planterade lind i sista etappen av lindallén på Drottningholm

Motiv: Kungen får information kring lindallén samt planterar det första trädet i den femte etappen. Foto Peter Steen/Studio Toivo Steen AB
Tisdagen den 3 maj planterade Kungen, tillsammans med generaldirektören för Statens fastighetsverk, Thomas Norell, det första trädet i den femte etappen av förnyelsen av lindallén i Drottningholms barockträdgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I slutet av 1990-talet påbörjade Statens fastighetsverk en förnyelse av lindarna i lindallén på Drottningholm. Röta, svampangrepp och för hårda beskärningar hade lett till att träden behövde bytas ut.

Lindallén har bytts ut med 100-200 nya träd i fem etapper med cirka fyra års mellanrum.  Igår planterade Kungen och Statens fastighetsverks generaldirektör Lars Norell, det första trädet för den femte och sista etappen.

Lindarna som planteras i denna sista etapp närmast slottet är sticklingar från de gamla lindarna i den ursprungliga barockträdgården.

Lindalléerna skapar ramen för barockträdgården på Drottningholm som anlades av Tessin d ä och Tessin d y på 1600 och 1700-talet.

För mer information, vänligen läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.