Kungen och Prins Carl Philip besökte Filipstad

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Kungen tillsammans med Prins Carl Philip och landshövding Eva Eriksson. Foto: Sara Virkki Björnberg/Filipstads kommun
Onsdagen den 6 april besökte Kungen och Prins Carl Philip Filipstad som firar 400 år. Filipstad fick sina stadsprivilegier den 6 april 1611 av kung Karl IX. Staden är döpt efter dåvarande kungens son prins Karl Filip.
Besöket i Filipstad började på Bergsskolan. Skolan grundades redan 1830 och utbildar idag ingenjörer och tekniker till gruv- och stålbranschen. Redan på 1300-talet fanns det järn- och gruvhantering i det som idag är Filipstad. Under 1700-talet tog gruvbrytningen ett stort steg framåt med hjälp av de nya tekniska framstegen.

Efter en lunch i Bergmästargården besökte Kungen och Prinsen Wasabröd. Wasabröd grundades 1919 av Karl Edvard Lundström och är idag världens största knäckebrödsbagare. Wasabröd blev Kunglig hovleverantör redan på 1930-talet. Sedan 1999 ägs Wasabröd av italienska Barilla.

Därefter var det högtidligt firande på Stora Torget i Filipstad. Richard Sjöberg var konferencier och landshövding Eva Eriksson höll ett välkomsttal. Kungen höll ett tal där han bland annat sade att  "... ett kungligt beslut är inte en garanti för en enkel resa. Flera gånger under Filipstads 400 år långa historia har invånarna fått kämpa för sin stad. Inte minst drabbades det unga Filipstad av flera stora bränder. Efter en av bränderna beslutades det till och med att Filipstad inte längre skulle få vara stad, och att invånarna skulle flytta till Karlstad eller Kristinehamn. Men Filipstadsborna vägrade att lämna. Högkonjunktur eller lågkonjunktur, bergsbruk i tillväxt eller nedgång, blomstrande affärer eller börsfall — Filipstadsborna ger inte upp."

Efter talet invigde Kungen en minnesplatta i brons på Stora Torget. Därefter var det uppträdande av  Jessica Andersson och Slottsbrons musikkår och drillkår.

Dagen avslutades med en parad till Filipstads kyrka där firandet fortsatte och kyrkoherde Stefan Dalevi introducerade privilegiebreven.