Kungen gav högtidliga audienser

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kungen hälsar på chefen för garnisonsavdelningen Richard Beck-Friis Häll inför de högtidliga audienserna. Foto: Kungahuset.se
Fredagen den 28 oktober tog Kungen emot fyra nya utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.
Denna gång var det ambassadörer från Malaysia, Belgien, Sri Lanka samt Island som gavs företräde.  

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.