Kungen delade ut fälttecken

Motiv: Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
Onsdagen den 8 juni mottog försvarsmaktens högkvarter sitt fälttecken av Kungen på Östermalms IP i Stockholm.
Samtliga av högkvarterets personal deltog då Kungen utdelade fälttecknet.

Kungen sade bland annat i sitt tal att:
"Högkvarteret som en samlad stab bildades 1994 men det är först nu som det ges ett eget fälttecken. Ett fälttecken bidrar till samhörighet men förpliktigar också. Identiteten blir tydligare och utvecklar känslan av stolthet att tillhöra enheten. Förpliktelsen innebär att som medarbetare i Högkvarteret i alla lägen göra sitt bästa samt slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på."

Överlämning av fälttecken har under de senaste århundraden i regel gjorts av Kungen eller den han därtill utsett. Medan fälttecken ursprungligen fördes endast vid infanteri och kavalleriet samt i enstaka fall vid artelleriet, har fan- och standar-överlämningar till förband ur andra truppslag och försvarsgrenar ägt rum först under 1900-talet.