Kungen besökte hemvärnet i Göteborg

Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa
Motiv: Kungen på sitt dagsbesök på 321 hemvärnsbataljonen i Göteborg. Här får Kungen se hur hemvärnet är med och skyddar samhällsviktiga anläggningar. Foto: Kungahuset.se
Kungen besöker regelbundet olika verksamheter för att hålla sig uppdaterad inom flera samhällssektorer och fredagen den 1 april besökte Kungen 321 hemvärnsbataljonen i Göteborg.
Kungen fick först en kort orientering kring aktuella frågor och en presentation av Försvarsmedicinskt centrum, Elfborgsgruppen och krigsförbandsövningen. Därefter följde ett besök på 321 hemvärnsbataljonsstaben, ett informationstillfälle om skyddsobjekt i Göteborgs hamn och ett besök vid en skyddsvaktsutbildning.

Efter en fältlunch så var det dags för ett besök vid hemvärnsplutonen som bevakar skyddsobjekt med civila brukare. Kungen fick då träffa bland andra Birgitta Roos, förvaltningschef för Göteborg Vatten. Björn Frid, säkerhetschef på Vattenfall och Bengt Göran Dalman, vd för Göteborg Energi.  

Hemvärnet bildades genom ett riksdagsbeslut den 29 maj 1940. Hemvärnet bestod från början av frivilliga yngre och äldre män som inte var värnpliktiga och redan tidigt samarbetade hemvärnet med Lottakåren och Röda Korset. Hemvärnet har under åren haft skiftande uppgifter och hade som flest över 120 000 män och kvinnor som medlemmar i mitten av 1980-talet. Under senare har hemvärnet organiserats om under flera gånger och 2005 skapades hemvärnets insatsplutoner och insatskompanier. Idag är det cirka 5000 medlemmar inom hemvärnet. Hemvärnets uppgift är att "bevaka, skydda, ytövervaka samt stödja det civila samhället".
 
Läs mer om hemvärnet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster