Kronprinsessparets tredje dag i Malmö

Motiv: Kronprinsessan testar en ljud- och ljuskänslig dräkt tillsammans med uppfinnaren Mads Höbye på Nya Medier, Malmö Högskola. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
Fredagen den 11 mars inledde Kronprinsessparet sin tredje och sista dag i Malmö med att få information av Region Skåne kring European Spallation Source (ESS), MAX Lab IV och uppbyggnaden av Ideon Life Science Villagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid European Spallation Source (ESS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och MAX Lab IVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommer man bedriva foskning inom acancerad materialvetenskap, life science och energi. Detta kommer generera nytta och mervärde för Europa.

Region Skåne berättade också kring folkhälsoarbetet i Skåne.

Kronprinsessparet besökte därefter Nya medier vid Malmö högskola. Rektor Lennart Olausson hälsade välkomna och därefter berättade Måns Adler om Bambuser - förmedling av ljud och rörlig bild med mobiltelefon och internet. Malmö högskola inrättades 1998 och för att bidra till utvecklingen av nya medier har högskolan skapat centrumutbildningen MEDEA Collaborative Media Initiative. Vid MEDEA utvecklas nya tjänster och produkter, liksom nya kunskaper.

Som sista programpunkt fick Kronprinsessparet information om Sydsvenska Industri- och handelskammaren, Herbert Felix-institutet samt om Uppstart Malmö - ett näringslivsdrivet nytt projekt för att skapa arbetstillfällen i Malmö.