Kronprinsessparet på besök i Västernorrland, dag 2

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kronprinsessparet välkomnas till Härnösand. Foto: David Sica/Stella Pictures
Under två dagar besöker Kronprinsessparet Västernorrland.
Tisdagen den 8 november inleddes med ett besök på Träakademien i Kramfors, ett möbel- och byggnadshantverksprogram som utbildar hantverkare för att föra yrkesskicklighet och traditionellt hantverkskunnande in i framtiden.

Därefter besöktes Folke Bernadotteakademin på Sandö. Akademin är en myndighet som under Utrikesdepartementet har till uppgift att förbättra samordningen av Sveriges internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Folke Bernadotte är mest känd för sin insats med de Vita bussarna under andra världskrigets slutskede. Internationellt är Folke Bernadotte mest känd för sin insats i Israel-Palestina-frågan. Under detta arbete dödades han vid ett attentat 1948.

Efter lunch på Folke Bernadotte-akademien besöket Kronprinsessparet Semret, ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Härnösand.