Kronprinsessan närvarade på kyrkomötets högtidliga öppnande

Motiv: Kronprinsessan i Uppsala domkyrka. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix
Tisdagen den 27 september närvarade Kronprinsessan vid kyrkomötets högtidliga öppnande i Uppsala domkyrka.
Det var Härnösandslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster stift som höll i öppningsgudstjänsten som präglades av samiskt tema. Gudtjänsten både inleddes och avslutades med jojklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och texter på sydsamiska lästes upp.

Biskop var Tuulikki Koivunen Bylund.

Kyrkomötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela landet.