Intervju med Mats Nilsson - ny förste hovmarskalk

Motiv: Mats Nilsson. Foto: Försvarsmakten
Kungen har utsett Mats Nilsson till ny förste hovmarskalk vid de Kungliga hovstaterna från och med 1 januari 2012.
Förste hovmarskalken leder arbetet med att planera Kungafamiljens officiella program och representation. Hovmarskalksämbetet ansvarar för planeringen och genomförandet av officiella besök, högtidliga audienser, officiella middagar, jubiléer, kommunbesök med mera.

Grattis — hur känns det?
Det känns bra, och framförallt känns det väldigt roligt. Jag känner också en stor ödmjukhet inför uppgiften. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med hängivna och kompetenta medarbetare på Kungliga Slottet.

Vad har du för bakgrund?
Jag har i grund och botten en militär karriär. Jag har också nyligen arbetat under några år som departementsråd och chef för den militära enheten vid försvarsdepartementet. Under min flygvapentid har jag bland annat varit testpilot, flygflottiljchef vid F16 och generalinspektör för Flygvapnet.  På central nivå har jag bland annat tjänstgjort som högkvarterschef. Jag har också haft förmånen att under många år vara en av Kungens adjutanter och nu senast verkat som överadjutant.

Berätta lite om dig själv?
Jag uppfattas nog som en lugn och stabil person. Jag är gift och har två vuxna barn. Jag är uppvuxen i Skåne, men bor sedan 20 år här i Stockholm.

Hur ser du på ditt nya arbete som förste hovmarskalk?
Tillsammans med hovmarskalksämbetet har jag en viktig uppgift och det är att vi ska stödja Kungafamiljen i deras program och representation. Vi ska arbeta tätt tillsammans för att fullfölja uppgiften på bästa sätt. Det finns en stor kompetens och erfarenhet inom hovmarskalksämbetet och inom hela hovet och jag ser fram emot att vara en del i det.

Vad har du för förväntningar på ditt nya uppdrag?
Att på bästa sätt stödja statschefen och hans familj i deras uppdrag. Jag vill också bidra till att berätta mer om Kungafamiljens officiella program och vårt kulturarv. Mina år som Kungens adjutant har gett mig en god inblick i både organisationen och mitt nya uppdrag, vilket gör att jag vet med vilken glädje och professionalism arbetet utförs.