Informationskonselj på Kungliga slottet

Motiv: Kungen och Kronprinsessan i konseljsalen tillsammans med Sveriges regering. Foto. Henrik Garlöv/Kungahuset.se
Måndagen den 3 oktober hölls informationskonselj på Kungliga slottet.
Varje år hålls 3-4 informationskonseljer under Kungens ledning. Även Kronprinsessan deltar vid konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen och Kronprinsessan.