Högtidliga audienser

Motiv: Serbiens ambassadör anläder till Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Onsdagen den 23 februari tog Kungen emot fyra nya utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.
Denna gång var ambassadörerna från Makedonien, Serbien, Sierra Leone och Maldiverna.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om högtidliga audienser