Drottningen överlämnade stipendier i Stiftelsen Frimurare Barnhuset

Motiv: Drottningen delar ut ett av stipendierna i Bååtska palatset. Foto: Patrick Dunbar
Tisdagen den 6 september överlämnade Drottningen stipendier i Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.
Stipendieutdelningen ägde rum på Bååtska palatset i Stockholm. 32 stipendier och bidrag delades ut i pediatrisk forskning. Drottningen är stiftelsens Höga Beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelning. Efter stipendieutdelningen berättade två av stipendiaterma om sin forskning.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.