Drottningen närvarade vid En kväll för Mentor

Motiv: Drottningen tillsammans med Barn- och Äldreminister Maria Larsson. Foto: Mentor
Tisdagen den 18 oktober närvarade Drottningen vid En kväll för Mentor i Eric Ericssonhallen.
Kvällen innehöll bland annat både seminarium samt föreläsningar och avslutades med en middag.

Grunden för Mentor bygger på att ungdomar behöver vuxna förebilder. Goda och många vuxenrelationer kan många gånger vara den främsta skyddsfaktor mot droger och våld. Mentor arbetar därför dels med mentorer där en ungdom och en vuxen följs åt under ett år och dels genom att aktivt stödja föräldrar. Mentor samarbetar också med skolor över hela landet.

Mentor Sverige samarbetar med Mentor Foundation som är en internationell paraplyorganisation. Idag genomför Mentor projekt i 70 länder och har nått ut till över 2.5 miljoner barn och ungdomar sedan starten.

Mentor grundades av Drottningen 1994.

Läs mer om Mentor här.  länk till annan webbplats