Drottningen invigde ny avdelning på Karolinska sjukhuset

Motiv: Drottningen klipper bandet. Foto: David Sica/Stella Pictures
Tisdagen den 6 september invigde Drottningen en ny intensivvårdsavdelning för ECMO-behandling på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska sjukhuset, i Solna utanför Stockholm.
ECMO står för extracorporeal membrane oxygenation och innebär att man syresätter blodet via en konstgjord lunga med hjälp av en hjärtlungmaskin. ECMO centrum på Karolinska sjukhuset behandlar patienter med en tillfällig svikt i lungor och/eller hjärta där övrig intensivvård inte är tillräcklig för att rädda patientens liv. Behandlingstiden varierar mellan några dagar och upp till månader. Idag är ECMO centrum det enda centrum i Sverige och Norden som behandlar alla åldersgrupper.