Drottningen besökte Centrum för genusmedicin

Motiv: Drottningen välkomnades av professor Ingrid Lundberg, styrelseordförande Centrum för genusmedicin, Britt-Marie Höglund, Centrum för genusmedicin, professor Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska institutet samt Karin Schenck-Gustafsson, grundare Centrum för genusmedicin. Foto: David Sica/Stella Pictures
Måndagen den 17 oktober närvarade Drottningen vid Centrum för genusmedicin som i år fyller 10 år.
Drottningen höll ett inledande talöppnas i nytt fönster på jubileumsdagen  och fick sedan möjlighet att lyssna till flera föreläsningar på temat genusmedicin. 

Centrum för genusmedicin startades 2001 och studerar skillnader mellan män och kvinnor vid uppkomst och behandling av sjukdomar.