Kungligt fokus på viltvård

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Foto: Kungl. Hovstaterna.
Fredagen den 9 april närvarade Kungen vid en temadag om viltvård på Öland.
Temadagen, som hölls i Alby på Öland, var ett samarbete mellan H.M. Konungens Jaktklubb, Länsstyrelsen i Kalmar, Universitetet i Lund och lokala markägare.

Föredragen behandlade hur man genom små förändringar i sitt jordbruk kan göra omgivningen mer attraktiv för olika fågelarter och därigenom öka den biologiska mångfalden.