Kungen på seminarium med World Scout Foundation i Schweiz

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kungen på seminarium om värderbaserat ledarskap i Schweiz. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Onsdagen den 6 oktober var Kungen i Bern i Schweiz och deltog vid ett seminarium om värdebaserat ledarskap med World Scout Foundation.
I sitt talöppnas i nytt fönster betonade Kungen värdet av bra ledarskap byggt på scouternas värderingar.

Kungen avslutade sitt tal med att säga att "I hope that this seminar will inspire you to spread the concept of value based leadership, and to promote a good value based leadership among young people in your companies and organizations."