Kungen delade ut Karolinska Institutets guldmedalj

Motiv: Kungaparet möttes vid Stadshusets entré av Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Foto: Karin Törnblom, IBL.
Fredagen den 27 augusti delade Kungen ut Karolinska Institutets guldmedaljlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i närvaro av Drottningen och Kronprinsessparet vid högtidlighållandet av Karolinska Institutets 200-års jubileum på Stadshuset.
Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld tilldelades Ingvar Carlsson, Bengt Samuelsson, Marcus Storch samt Hans Wigzell.

Ur Medaljkommitténs motivering står att tidigare statsministern Ingvar Carlsson får guldmedalj bland annat för att ha "varit ett stort stöd för Karolinska Institutet genom sitt engagemang i LifeGene, ett forskningsprojekt som omfattar en halv miljon svenskar med syfte att undersöka hur gener, miljö och levnadsvanor är kopplade till de stora folksjukdomarna. Han har med entusiasm lett styrgruppen under den viktiga uppbyggnadsfasen och bidragit till att få planerna på LifeGene förankrade hos de medicinska fakulteterna vid övriga universitet i Sverige. "

Professor Bengt Samuelsson får sin guldmedalj för att "under decennier varit en stöttepelare för svensk forskning och innovation. År 1982 erhöll Bengt Samuelsson Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Hans forskning har bidragit till den grundläggande förståelsen av centrala sjukdomsmekanismer, framförallt inom smärta, feber och inflammatoriska sjukdomar, och har lett fram till flera viktiga läkemedel mot bland annat reumatism, trombos och astma. Mellan 1983 och 1995 var Bengt Samuelsson rektor för Karolinska Institutet, en period då det genomfördes stora omorganisationer och arbeten för att modernisera infrastrukturen och internationalisera verksamheten. Åren 1993-2005 var han ordförande i Nobelstiftelsen."

"Direktör Marcus Storch har under många år haft mycket stor betydelse för svensk medicinsk forskning. Genom Tobias Stiftelsen, som Marcus Storch med familj grundat och drivit, har han anslagit betydande forskningsmedel och även finansierat viktiga utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. Ett exempel är Tobias Registret, ett nationellt benmärgsregister beläget vid Karolinska Universitetssjukhuset, som gör det möjligt att finna benmärg lämplig för transplantation. Ett annat exempel är den donationsprofessur i stamcellsforskning som inrättades vid Karolinska Institutet 2001. Marcus Storch har haft många ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Han är sedan 2005 ordförande i Nobelstiftelsen och är även medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet."

Medaljkommittén skriver att "professor Hans Wigzell är en inspirerande ledare med stor vetenskaplig idérikedom och visionär entreprenörsanda, som har bidragit till att utveckla Karolinska Institutet på många olika plan. Som forskare har han gjort viktiga upptäckter inom området immunologi. Från 1986 var han föreståndare för Statens Bakteriologiska Laboratorium och ledde dess omvandling till dagens Smittskyddsinstitutet. Under åren 1995-2003 var Hans Wigzell rektor för Karolinska Institutet och genomdrev då ett antal viktiga förändringar i verksamheten, som att fördela fakultetsmedel grundat på vetenskaplig kvalitet och aktivitet. En hjärtefråga för Hans Wigzell har varit att förbättra möjligheterna till kommersialisering av vetenskapliga upptäckter. Detta har bland annat lett till uppbyggandet av Karolinska Development, idag ett internationellt erkänt innovationssystem inom det biomedicinska området."