Högtidliga audienser

Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa
Motiv: Högtidliga audienser för fyra länder genomfördes torsdagen den 30 september. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Torsdagen den 30 september tog Kungen emot fyra nya utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.
Denna gång kom ambassadörerna från Tanzania, Indien, Honduras och Japan.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.