Drottningen överlämnade stipendier i Stiftelsen Frimurare Barnhuset

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Motiv: Drottningen delar ut stipendier i Stiftelsen Frimurare Barnhuset. Foto: Pierre Dunbar/Dunbar Direct.
Onsdagen den 22 september överlämnade Drottningen stipendier i Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.
Stipendieutdelningen ägde rum på Bååtska palatset i Stockholm. 34 stipendier och bidrag delades ut i pediatrisk forskning. Drottningen är stiftelsens Höga Beskyddare och har sedan 1995 deltaigt i den årliga stipendieutdelning.

Efter stipendieutdelningen berättade två stipendiater om sin forskning.

Stiftelsens ändamål


Stiftelsens ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.
 
Under 2010 kommer stiftelsens anslag till pediatrisk forskning att uppgå till 6,5 mkr.

Stiftelsen lämnar också bidrag och stöd till organisationer och stiftelser inriktade på barn och ungdomar med 6,5 mkr, det vill säga samma belopp som till den pediatriska forskningen.