Drottningen invigde vårdboende Bernadotte

Motiv: Drottningen inviger vårdboende Bernadotte, Uppsala. Foto: Nina Leijonhufvud/Scanpix
Måndagen den 25 januari invigde Drottningen vårdboende Bernadotte i Uppsala.

Vid invigningen betonade Drottningen i sitt tal att "en av de viktigaste frågorna inte bara i Uppsala, utan också i Sverige och övriga västvärlden är hur samhället möter och hanterar behoven från äldre människor".

Efter invigningen fick Drottningen en rundvandring av vårdboende Bernadotte där Drottningen fick möjlighet att möte de boende.

Om vårdboende


Bernadotte Vårdboende Bernadotte i Uppsala har byggts på den tomt där Folke Bernadottehemmet tidigare låg. Folke Bernadottehemmet tillkom med hjälp av de medel som insamlades och förvaltades av Folke Bernadotte Stiftelsen i slutet av 1950-talet.

Sedan Folke Bernadottehemmet stod klart 1962 har det fungerat som regionsrehabilitering för barn och ungdomar med rörelsehinder och andra neurologiska funktionshinder. Verksamheten flyttade till nya lokaler år 2008. 

Vårdboende Bernadotte är ett av fyra nybyggda vårdboenden, med sammanlagt 280 vårdlägenheter, som Uppsala kommun byggt 2009. De övriga tre är vårdboendena Västergården, Linné och Ferlin.

Invigningen av vårdboende Bernadotte är samtidigt en symbolisk invigning av alla fyra vårdboendena.