Drottningen invigde S:ta Maria Alsike kyrka

Motiv: Drottningen inviger S:ta Maria Alsike kyrka i Knivsta. Foto Anne-Lina Janner/Knivsta Pastorat
Lördagen den 4 september invigde Drottningen S:ta Maria Alsike Kyrka i Knivsta.
Drottningen hälsades välkommen av kyrkans lokale företrädare kyrkoherde Anders Johansson.

Ärkebiskop Anders Wejryd var celebrant vid utomhusmässan där närmare 900 personer närvarade.