Kungen och Kronprinsessan besökte Tyresta nationalpark

Kungen i Tyresta nationalpark i samband med WWF:s årsmöte. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

Kungen i Tyresta nationalpark i samband med WWF:s årsmöte. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

Onsdagen den 20 maj deltog Kungen och Kronprinsessan i WWF:s årsmöte i Tyresta nationalpark och naturreservat. Som ordförande i WWF:s förtroenderåd, ledde Kungen mötet som hölls i Tyresta Naturrum.
Därefter höll naturvårdschefen Peter Westman ett föredrag om Naturen år 2009 och Nationalparkernas historia.

Eftermiddagen avslutades med en exkursion till platsen för den stora skogsbranden vid Åva och Stensjödal 1999.

Kungen och Kronprinsessan i Tyresta nationalpark. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

Kungen och Kronprinsessan i Tyresta nationalpark. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

Upptäck mer