Kungen invigde Stenhammar naturreservat

Kungaparet vid invigningen av Stenhammar naturreservat. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Kungaparet vid invigningen av Stenhammar naturreservat. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Måndagen den 5 oktober invigde Kungen Stenhammar naturreservat.
I sitt invigningstal sa Kungen att som "framlidne greve Lennart Bernadotte på Mainau skrev i boken om sin pappa, Prins Wilhelm, att Stenhammar under årens lopp alltmer blev symbolen för frihet, gott kamratskap och gemenskap med bygden och dess människor. 

Jag kan bara instämma i att jag upplever stor samhörighet med bygden. Det är ett ärofyllt och viktigt uppdrag att förvalta Stenhammar på bästa sätt för kommande generationer. Så att det förblir möjligt - 'att än en gång få återvända till en benådad sörmländsk sommardag', som Prins Wilhelm skrev i sin välkända dikt Invokation".

Stenhammar naturreservat


Stenhammar är Södermanlands läns 125:e naturreservat och är 197 hektar. Det ligger cirka 3,5 kilomenter sydväst om Flens tätort och omfattar förutom skogar och betesmarker även vatten i sjön Valdemaren. Karaktären är typisk för det sörmländska herrgårdslandskapet och består av en mosaik av barrskogar, ekhagar och öppna betesmarker. I området finns flera fornlämningar och andra gamla kulturspår.
Kungaparet, med landshövding Bo Könberg i bakgrunden, vid invigningen av Stenhammar naturreservat. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Kungaparet, med landshövding Bo Könberg i bakgrunden, vid invigningen av Stenhammar naturreservat. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Upptäck mer