Kungen delar ut stipendium till tre unga ledare

Kounungens stiftelse Ungt Ledarskap
På onsdag den 29 april kommer Kungen för tredje året i rad dela ut stiftelsens Ungt Ledarskaps stipendier till tre ledare som i handling visat tro på gott ledarskap och som är goda förebilder för andra. Stipendiesumman är 250 000 kronor per stipendiat. Stipendiaterna presenteras på ett pressmöte där Kungen närvarar.
Pressmötet äger rum på Kungliga slottet onsdag den 29 april klockan 11.00. Anmälan sker till Fredrik Larsson, Scouterna, på 0702-13 60 12. Inregistrering hos slottsvakten, Västra valvet, senast 10.45.

Ledarskapsseminarium


Stipendieutdelningen sker under det ledarskapsseminarium som hålls på Kungliga slottet mellan klockan 13–17 onsdag den 29 april. Temat för seminariet är "Övertygelser och värderingar som leder till handling".

På plats finns 200 toppföreträdare från olika sektorer i samhället. Bland talarna finns:

  • Lars Kolind, en av Danmarks mest framträdande företagsledare
  • Sofia Falk, grundaren av och vd för Wimivest, ett företag som ordnar utbildningar för att hjälpa unga kvinnor att bli bra ledare
  • Robert Kusén, en av förra årets stipendiater och en mycket uppmärksammad chef på Scanias motormontering i Södertälje

Stiftelsen Ungt Ledarskap


Stiftelsen Ungt Ledarskap är scoutrörelsens 60-årspresent till Kungen. Stiftelsen lyfter fram det goda ledarskapet som utövas av många unga ledare i vardagen.

Stipendiet går till tre unga ledare inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor som tagit ett ansvar utöver det vanliga. Stipendiesumman ska användas till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Upptäck mer