Kungen delade ut medaljer på Drottningholms slott

Kungen delar ut H M Konungens medalj av 8:e storleken till tennisspelaren Jonas Björkman för framstående insatser som tennisspelare. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Kungen delar ut H M Konungens medalj av 8:e storleken till tennisspelaren Jonas Björkman för framstående insatser som tennisspelare. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Måndagen den 8 juni delade Kungen ut medaljer för framstående insatser som har haft bestående värde för Sverige.
Varje år delar Kungen  ut cirka 50 medaljer i olika valörer. Medaljerna delas ut vid två skilda tillfällen: först den 28 januari, på Carl-dagen, och sedan en andra gång i samband med Gustav-dagen, den 6 juni.

H M Konungens medaljer började att delas ut under Gustav V:s tid men fick ökad betydelse efter 1974 års grundlagsreform då svenska medborgare inte längre kunde tilldelas ordnar.

På baksidan finns en text, som anger för vilket ändamål medaljen utdelats.

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående:  

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12.e storleken med kedja

General Håkan Syrén
För framstående insatser för Sveriges försvar

12:e storleken i serafimerordens band

Direktör Sune Carlsson
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Landshövding Barbro Holmberg
För framstående samhällsinsatser

Direktör Nils Erik Johansson
För framstående insatser för svenskt näringsliv
                                                                                              
Direktör Dag Klackenberg
För betydelsefulla insatser inom förvaltning och näringsliv

Överintendent Lars Nittve
För en framstående museimannagärning

Direktör Carl-Henric Svanberg
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Landshövding Per Unckel
För framstående samhällsinsatser

12:e storleken i högblått band

Länsöverdirektör Göran Bengtsson
För betydelsefulla samhällsinsatser som länsråd, tf landshövding och som ordförande för insamlingsstiftelsen Ostindiefararen Göteborg III
 
fd Bankdirektör Sten Westerberg
För betydelsefulla insatser inom förvaltning och näringsliv
 

8:e storleken i serafimerordens band

Operachef Lise-Lotte Axelsson
För betydelsefulla insatser för svenskt musikliv

Professor Johan Cullberg
För betydelsefulla insatser inom psykiatrin
 
Kommunalråd Bengt Germundsson
För framstående insatser inom svensk kommunalpolitik
 
Förlagschef Berit Gullberg
För betydelsefulla insatser inom teatern

Professor Stig Hadenius
För framstående insatser inom media och journalistik
 
Professor Jan Lindroth
För betydelsefulla insatser för idrottshistoria
 
Professor Ingvar Lundberg
För betydelsefulla insatser inom läs- och skrivutveckling, särskilt dyslexi
 
Dramaturg Ulla Åberg-Josephson 
För framstående insatser som dramaturg

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS


 
Klarinettist Karin Dornbusch
För framstående konstnärliga insatser som klarinettist
                                                                                              
Skådespelare Björn Gustafsson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

TV-producent Måns Reuterswärd
För framstående konstnärliga insatser som TV-producent

Skådespelerskan Meg Westergren
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare
 

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:e storleken i högblått band

Tennisspelare Jonas Björkman
För framstående insatser som tennisspelare

Författare Stefan Edman
För framstående insatser för miljön

Kördirektör Gunnar Eriksson
För framstående insatser inom svenskt körliv

Körledare Bo Johansson
För framstående insatser inom svenskt körliv

Ishockeyspelare Jörgen Jönsson
För framstående insatser som ishockeyspelare
 
Prästen Lars Åke Lundberg 
För betydelsefulla insatser inom kyrkans sociala och andliga arbete  
 
Författare Margareta Melin 
För betydelsefulla insatser som författare i andliga och existentiella ämnen
 
Kompositör och musiker Ale Möller
För framstående insatser som kompositör och musiker

Skulptör och författare Eva Spångberg 
För framstående insatser som kyrkoskulptör och författare

Pastor Allan Wendefors
För betydelsefulla humanitära insatser på biståndsområdet

 

H.M. KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA

8:e storleken i serafimerordens band


 
Hovtandläkare Anders Ericson
För förtjänstfulla insatser som H.M. Konungens tandläkare
 

8:e storleken i högblått band


 
Husmor Gerd Andersson 
För förtjänstfulla insatser som husmor på Solliden
 
Slottsuppsyningsman Timmy Cox
För förtjänstfulla insatser som slottsuppsyningsman på Drottningholms och Kina slott
 
Köksmästare Erich Schaumburger
För förtjänstfulla insatser som köksmästare
 
Kammarjungfru Ann Schierenbeck
För förtjänstfulla insatser som kammarjungfru

Hovjägare Peter Vilidu
För förtjänstfulla insatser som hovjägare

Upptäck mer

Läs mer om medaljer