Kronprinsessan på försvarsministrarnas informella möte

Kronprinsessan besöker fartyget Götheborg tillsammans med försvarsministrarna i samband med medlemsländernas informella försvarsministermöte i Göteborg. Foto: Erik Abel, Scanpix.

Kronprinsessan besöker fartyget Götheborg tillsammans med försvarsministrarna i samband med medlemsländernas informella försvarsministermöte i Göteborg. Foto: Erik Abel, Scanpix.

Måndagen den 28 september närvarade Kronprinsessan vid försvarsministrarnas informella möte i Göteborg med anledning av EU-ordförandeskapsåret.
På mötet diskuterade ministrarna bland annat sjöövervakning och om EU-medlemsländerna kan enas kring behovet av ett ökat samarbete både internationellt och mellan civila och militära aktörer.

Det diskuterades också samverkan mellan civila och militära aktörer för att stärka EU:s förmåga inom krishantering.

Ett annat ämne som kom upp var användandet av stridsgrupper, ett av EU-ländernas verktyg vid krishantering, och hur medlemsländerna ska uppnå samsyn kring en flexiblare användning av dessa.

Under dagen besökte Kronprinsessan också en demonstration av ett sjöövervakningssamarbete i Östersjöområdet.

Upptäck mer