Kronprinsessan närvarade vid öppnandet av Sweden Green Tech Building

Kronprinsessan vid öppnandet av Sweden Green Tech Building. Här tillsammans med Anders Pettersson och Veronica Moreus på Green Tech Building. Foto: Toni Sica, Stella Pictures.

Kronprinsessan vid öppnandet av Sweden Green Tech Building. Här tillsammans med Anders Pettersson och Veronica Moreus på Green Tech Building. Foto: Toni Sica, Stella Pictures.

På tisdagen besökte Kronprinsessan öppnandet av Sweden Green Tech Building. I en centralt belägen fastighet i Stockholm har en fysisk mötes- och utställningsplats skapats för att stödja och visa upp svensk energi- och miljöteknik.
Kronprinsessan lyssnar på Stockholms miljö- och trafikborgarråd, Ulla Hamilton, som redogör för Stockholms stads miljöengagemang. Foto: Toni Sica, Stella Pictures.

Kronprinsessan lyssnar på Stockholms miljö- och trafikborgarråd, Ulla Hamilton, som redogör för Stockholms stads miljöengagemang. Foto: Toni Sica, Stella Pictures.

20-talet företag och organisationer finns i utställningshallarna i Green Tech Building som är tänkt att fungera som ett miljöinriktat handelshus. Ett stort antal seminarier och evenemang har redan bokats inför starten.

Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010 av Europeiska kommissionen.

Upptäck mer