Kronprinsessan invigde avelsanläggning för fjällgäss

Kronprinsessan och Dame Jane Goodall inviger den nya avelsanläggningen för fjällgås på Nordens Ark i Bohuslän. Foto: Pontus Lundahl / Scanpix

Kronprinsessan och Dame Jane Goodall inviger den nya avelsanläggningen för fjällgås på Nordens Ark i Bohuslän. Foto: Pontus Lundahl / Scanpix

Onsdagen den 6 maj besökte Kronprinsessan Nordens Ark. Under förmiddagen deltog Kronprinsessan i seminariet "Back to Nature — a Nordens Ark Conservation initiative". På seminariet diskuterades hur man kan sprida kunskap om den biologiska mångfaldens betydelse.
På eftermiddagen invigde Kronprinsessan den nya avelsanläggningen för fjällgås tillsammans med Dame Jane Goodall. I sitt tal betonade Kronprinsessan vikten av den biologiska mångfalden eftersom  "vi alla är beroende av den biologiska mångfalden för vår egen och jordens överlevnad".

Upptäck mer