Kronprinsessan delade ut pris för Bättre Skola 2008

Kronprinsessan tillsammans med pristagarna Lars Gustavsson från Nya Elementar och Gunilla Schött från Älta Skola. Foto: Peter Arwidi/Scanpix

Kronprinsessan tillsammans med pristagarna Lars Gustavsson från Nya Elementar och Gunilla Schött från Älta Skola. Foto: Peter Arwidi/Scanpix

Torsdagen den 22 januari delade Kronprinsessan ut Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2008.
Två skolor, Nya Elementar i Bromma och Älta Skola i Nacka, fick motta priset vid en ceremoni på Aros Congress Center i Västerås.

Motivering


Nya Elementar, Bromma
Utifrån elevens behov, med nytänkande, stor nyfikenhet och systematik, utvecklar ledare och medarbetare på Nya Elementar en skola som är ett mycket gott föredöme för andra skolor i Sverige. Inspirerande och engagerade ledare tar på ett medvetet sätt in samhället i skolan och utnyttjar sina resurser för att skapa aktiva världsmedborgare av sina elever. Såväl elever som föräldrar är mycket nöjda med skolans engagerade medarbetare som systematiskt utvärderar och förbättrar sin verksamhet mot allt högre höjder.

Älta Skola, Nacka
Med processorienteringen som grund och elevens livslånga lärande i fokus har Älta Skola visat att man är ett mycket gott föredöme för andra skolor i Sverige. Genom att både lärare och elever använder sig av kvalitetsverktygen kan man snabbare och snabbare möta skolans utmaningar. Skolans övergripande mål bryts ned för såväl arbetslag som individ. Föräldrars engagemang tas tillvara och samtliga medarbetare är i hög grad delaktiga i den gemensamma utvecklingen av skolan som på ett systematiskt sätt utvärderas och förbättras.

Upptäck mer