Drottningen invigde Manillaskolans 200-årsjubileumsvecka

Drottningen och Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, under invigningen av Manillaskolans 200-årsjubileum. Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Drottningen och Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, under invigningen av Manillaskolans 200-årsjubileum. Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Måndag den 25 maj invigde Drottningen Manillaskolans 200-årsjubileum.
I samband med invigningen såg Drottningen elevutställningen "Manillaskolan 1809-2009". Elever från förskolan till årskurs 10 berättade om hur Pär-Aron Borg grundade skolan och att hans son Ossian tog över som rektor och fortsatte att utveckla den. Eleverna berättade även om teckenspråkets erkännande.

Upptäck mer