Drottningen höll pressmöte om Barnkonventionen 20 år

Från vänster till höger: Elisabet Andersson, SOS-Barnbyar, Véronique Lönnerblad, UNICEF, Drottningen, Helena Karlén, ECPAT, Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen.            Raden ovanför: Anna Hägg-Sjöquist, Plan Sverige, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Göran Harnesk, BRIS samt Mats Agurén, World Childhood Foundation. Foto: Johan Bergling.

Från vänster till höger: Elisabet Andersson, SOS-Barnbyar, Véronique Lönnerblad, UNICEF, Drottningen, Helena Karlén, ECPAT, Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen. Raden ovanför: Anna Hägg-Sjöquist, Plan Sverige, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Göran Harnesk, BRIS samt Mats Agurén, World Childhood Foundation. Foto: Johan Bergling.

Fredagen den 18 september höll Drottningen pressmöte i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet, med anledning av att Barnkonventionen, FN:s dokument om barnens egna rättigheter, fyller 20 år.
Inför Barnkonventionens 20-års jubileum samlade Drottningen sju barnrättsorganisationer och en myndighet för att rikta uppmärksamheten mot själva Barnkonventionen och dess jubileum.

För att öka uppmärksamheten har barnrättsorganisationerna BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, UNICEF, World Childhood Foundation samt Barnombudsmannen gått ihop tillsammans och skapat flera  informationsaktiviteter. Dessa aktiviteter finansieras med bidrag från Allmänna arvsfonden och regeringen.

För 20 år sedan antog FN:s Generalförsamling barnkonventionen. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera Barnkonventionen och riksdagen fattade ett enigt beslut om en nationell strategi för förverkligandet av Barnkonventionen.

Upptäck mer