Kungen inledde klimatkonferens i Washington

Kungen på 3C i Washington D.C. Foto: Joel Lawson
Kungen på 3C i Washington DC. Foto: Joel Lawson
Kungen inledde fredagen den 10 november ett seminarium i Washington D.C. , där 46 ledande företag från hela världen uppmanade regeringarna att samverka för att utveckla ett globalt ramverk för att bekämpa klimatförändringen.

3C (Combat Climate Change)


Ledarna för företagen – baserade i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika – presenterade ett uttalande i Washington, som uppmanade regeringar i hela världen att vidta en rad åtgärder mot klimatförändringen.  Företagen, från olika branscher – industri, energi, finans, försäkring, transport och media, samverkar i det globala företagsinitiativet 3C (Combat Climate Change).

Företagens rekommendationer till politikerna är:
Att precisera ett globalt mål för en högsta acceptabel temperaturökning och härleda globala utsläppsmål utifrån detta mål.

Att fastställa politik som möjliggör marknadsdrivna förändringar inklusive: Skapande av en stabil global marknad för utsläppshandel, Minimikrav för energi- och resurseffektivitet (med fokus på transport- och byggsektorerna), System av mål för skogsbruk och jordbruk, Stödprogram för tekniker med stor inverkan, som solceller, avskiljning och lagring av koldioxid, havsbaserade vindkraftsparker och etanolframställning ur biomassa.

Upptäck mer