Kungen deltog i Miljöseminarium i Kalmar

H.M. Konungen vid miljöseminariet. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix.
Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
Sveriges Landshövdingar gav Kungen en gemensam födelsedagspresent vid hans 60-årsdag 2006. Presenten bestod av ett seminarium om havsmiljön.

Östersjöns och Västerhavets miljötillstånd


Seminariet genomfördes i Kalmar och Mönsterås den 25–26 oktober.

Seminariets syfte var att sprida kännedom om Östersjöns och Västerhavets ekosystem och miljötillstånd, att diskutera olika scenarier och påverkande faktorer för ekosystemets utveckling samt att ange tänkbara åtgärder och konsekvenser för att uppnå en hållbar utveckling samt att diskutera nationell (internationell) naturvetenskaplig samverkan kring övergödningen.

Några de ämnen som diskuterades:                                            
I riktning mot hållbar förvaltning av akvatiska ekosystem inom EU – från avrinningsområden till öppet hav
Dr Anna-Stiina Heiskanen, EC Joint Resarch Center, Italien

Västerhavets framtid hot och möjligheter
Professor David Turner, Göteborgs Universitet

Kan vi? Vill vi? Vågar vi?
Vd Katarina Veem, Baltic Sea 2020

Algblomningar: eutrofiering, överfiskning, klimatförändringar – är det  enbart en bov?
Professor Edna Granéli, Institutionen för biologi och miljövetenskap Högskolan i Kalmar  
                            
Näringsämnen i kretslopp ger hopp för Östersjön
Professor Åke Hagström, Göteborgs Universitet   

Marina bakteriers energi- och näringsomsättningen mikroskopisk fråga?
Fil.dr Jarone Pinhassi, Högskolan i Kalmar

Morgondagens Östersjö ett vägval idag
Dr Sif Johansson, Naturvårdsverket

Paneldebatt


Seminariet avslutades med en paneldebatt med:      
Lars-Erik Liljelund, GD Naturvårdsverket, Axel Wenblad, GD Fiskeriverket, Dea Carlsson, Södra Östersjöns vattendistrikt. Fredrik Belfrage var moderator

På kvällen bjöd Landshövding Sven Lindgren på middag på Residenset och kvällen avslutades med en konsert med Kalmar Camerata på Kalmars slott.

Fredag 26 oktober  besöktes bland annat ett pappersbruk i Mönsterås och åt en fältstudie av ett kulturmiljöprojekt mellan Mönsterås kommun och olika föreningar.