Kronprinsessans hälsning till manifestationen mot gatuvåldet

Kronprinsessan tänder ljus. Foto: Alexis Daflos
Kronprinsessan tänder ett ljus. Foto: Kungl. Hovstaterna
Kronprinsessan, som befinner sig utomlands för språkstudier, bad att få en hälsning framförd vid manifestationen mot gatuvåldet i Kungsträdgården den 12 oktober:

"Dagens manifestation visar på ett tydligt sätt på engagemanget och viljan att stoppa det hänsynslösa och grymma våldet.

Initiativet är en klar signal till oss alla att en förändring måste komma till stånd. Ungdomar behöver vuxnas stöd och som medborgare har vi alla ett ansvar att reagera när vi ser att något inte står rätt till.

Jag hoppas att dagens aktion bidrar till att vi alla med förnyade krafter vågar stå upp mot trakasserier, mobbing och våldsyttringar. Målet måste vara att slippa uppleva sådana händelser, som vi tvingats bevittna under den gångna veckan.

I respekt för alla goda krafter som verkar mot våldet, och för dem som drabbats tänder jag ett ljus."

Hälsningen lästes upp av socialborgarrådet i Stockholm Ulf Kristersson.