Temadag om värderingslandskapet i världen.

Foto: Kungl. Hovstaterna
Bi Puranen, docent vid Stockholms universitet och generalsekreterare för World Values Survey, och
H.M. Konungen vid temadagen den 15 februari.
Foto: Kungl. Hovstaterna
Kungen informerades på onsdagen den 15 februari under en temadag om attityder och värderingar i Sverige och världen. Bi Puranen, docent vid Stockholms Universitet och generalsekreterare för World Values Survey, orienterade om hur värderingar växer fram i det geopolitiska landskapet samt om värderingsförskjutningar mellan äldre och unga. Värderingslandskapet tecknades utifrån de resultat man fått från World Values Survey, globala värderingsstudier som sedan 1980 bedrivs i 80 länder.

Vem äger den blågula tigern? Hur skapar man ett tolerant samhälle? Hur går det när man inte tar med sig kulturen? Vad dessa frågor kan betyda på svensk botten exemplifierades bl.a. genom det pågående arbetet med omdaningen av Försvarsmakten, ett intressant exempel på hur man kan driva förändringar. Där diskuteras även att bygga svenskhet internationellt, att stå för sina värderingar men ha kunskap att förstå andra länders värderingar.

Det konstaterades att Sverige är ett land med högt värderingsengagemang i miljöfrågor, tillit och tolerans. Resultaten visar dock att vi ofta har föreställningar som inte stämmer när man ställer ingående frågor. "Hittar man nycklarna till ett tilltal kan värderingar förändras", var en av de slutsatser som drogs.

World Values Survey har under ett antal år följt ungdomars värderingar till omvärlden för att försöka förstå vad som påverkar deras uppfattningar och hur unga ser på sin roll att dra runt samhället. Sätten att få sin röst hörd är annorlunda idag. Ungdomar går gärna in i globala sammanhang, inte lokala som förr. I frågor kring drivkrafter bakom förvärvsarbete är arbete en central och viktig del.

Bi Puranen sammanfattade: Bilden är mycket mer positiv och stabil än mediebilden. Ungdomar är ganska lika de äldre. De skillnader som finns beror på vad som händer i samhället.