Temadag i Norrköping

Bild på H.M. Konungen och deltagarna på temadagen. Foto: Sjöfartsverket.
Deltagare i temadagen i Norrköping den 29 mars: Utvecklingschef Jonas Eliasson, Transek,  
tf generaldirektör Per-Olof Granbom, Banverket, generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket, landshövding Björn Eriksson, generaldirektör Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket, H.M. Konungen och generaldirektör Lars Rekke, Luftfartsverket. Foto: Sjöfartsverket.
Onsdagen den 29 mars närvarade H.M. Konungen vid en mötesdag i Norrköping med tema "Hur transporterar vi människor och gods om 20 år?".

Värd för dagen var generaldirektör Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket.

Dagordningen innefattade bl.a. information och prognoser om trafikutvecklingen ur ett historiskt perspektiv, samt möjliga framtidsbilder för Vägverkets, Banverkets, Sjöfartsverkets och Luftfartsverkets verksamhetsområden.

I temadagen deltog bl.a. generaldirektörerna Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket, Ingemar Skogö, Vägverket, Lars Rekke, Luftfartsverket, tf generaldirektör Per-Olof Granbom, Banverket, landshövding Björn Eriksson och utvecklingschef Jonas Eliasson, Transek.

Upptäck mer