Stockholm Junior Water Prize

Kronprinsessan vid utdelningen av Junior Water Prize. Foto: Scanpix/Jonas Ekströmer.
Kronprinsessan Victoria framför segrarna av Stockholm Junior Water Prize: Wang Hao, Weng Jie och Xiao Yi från Shanghai. Foto: Scanpix/Jonas Ekströmer.
Kronprinsessan Victoria delade tisdag den 22 augusti ut Stockholm Junior Water Prize 2006.

Kronprinsessan är beskyddare av priset. Det belönar ungdomars presentation av ett konkret projekt om vatten och miljö, som genomförts individuellt eller i grupp.

Projekten kan behandla vattenmiljöfrågor ur olika aspekter och inom olika ämnesområden, från naturvetenskap och teknik till information och samhällskunskap.

Kinesiska segrare


Vinnare blev tre elever från Shanghai Nanyang Model High School: Wang Hao, Weng Jie och Xiao Yi. De fick ta emot priset, 30 000 kronor och en kristallskulptur, av Kronprinsessan vid prisceremonin i Folket Hus, Stockholm.

Svensk tävlingsdeltagare och vinnare av svenska Juniorvattenpriset var Joachim Westerlund från Sigtunaskolans Humanistiska Läroverk.