Statsbesöket i Kanada - dag 4

H.M. Drottningen besökte den 27:e "International Festival of Authors (IFOA)", en författarfestival som anordnade en särskild Sverigedag med barnfokus. Foto:Laura Leyshon/SCANPIX
H.M. Drottningen besökte den 27:e "International Festival of Authors (IFOA)", en författarfestival som anordnade en särskild Sverigedag med barnfokus. Foto:Laura Leyshon/SCANPIX
Canadian Urban Institute, Toronto, arrangerade en internationell konferens, "Canadian Brownfields 2006: Developing the New real Estate Frontier", den 26-27 oktober. Konferensen behandlade frågor kring hållbart och miljövänligt byggande och hur moderna och miljövänliga bostadsområden kan utvecklas på gammal industrimark på samma sätt som gjorts i t ex Hammarby Sjöstad. Deltagarna kom från industrin, offentliga sektorn, entreprenörer och andra intressenter.
 
Kungen besökte bl.a.  utställningshallen i där sju svenska miljöteknikföretag ställde ut samt närvarade vid del av paneldiskussionen.

Kanadensisk och svensk polarforskning


På eftermiddagen den 27 oktober besökte Drottningen Civilisationsmuseet i Québec som visar provinsen Quebecs viktigaste etnografiska och historiska samlingar.
   
Kungen besökte en kanadensisk forskningsisbrytare i Québec Citys hamn för en presentation av Kanadas arktiska forskningsprogram. Genomgången leddes av universitetet i Laval, som ansvarar för samordningen av kanadensisk forskning inom ramen för det s k Arctic Net. Nätverket för samman forskare från olika discipliner som särskilt intresserar sig för klimatförändringarnas inverkan på miljö och livsbetingelser i de arktiska områdena.
 
Tillsammans med federala kanadensiska myndigheter med ansvar för polarforskning samt svenska polarforskningssekretariatets generaldirektör Anders Karlqvist diskuterades bl.a. samarbetet mellan Sverige och Kanada inom polarforskningen, inför det internationellla polaråret som börjar i mars 2007 och pågår till mars 2009.
 
På kvällen den 27 oktober bjöd Québecs regeringschef, Jean Charest, på officiell middag.

Upptäck mer

Läs mer om statsbesöket i Kanada via länken Aktuella händelser i menyraden till vänster

Tal av H.M. Konungen

i Kanada