Skifteskonselj på Slottet

Skifteskonselj på Slottet den 6 oktober. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
Skifteskonselj på Slottet den 6 oktober. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
På fredagen ägde s.k. skifteskonselj rum i konseljsalen på Kungliga Slottet.

Vid konseljens inledande del redogjorde talmannen för regeringsbildningen och för statsministerns anmälan för riksdagen av de av honom utsedda statsråden i den nya regeringen, varefter H.M. Konungen konstaterade att regeringsskifte enligt 6 kap. 4 § i regeringsformen har skett.

Efter den inledande delen vidtog ordinarie konselj under Kungens ordförandeskap. Vid konseljen närvarade också H.K.H. Kronprinsessan. Efter konseljen stod Kungen värd för konseljlunch på Slottet för den nya regeringen.

Upptäck mer