Seminarium om Ungt Ledarskap

Kung Carl Gustaf och ordföranden i Svenska Scoutrådet Fredrik Krantz. Foto: Kungl. Hovstaterna
Kung Carl Gustaf och ordföranden i Svenska Scoutrådet Fredrik Krantz vid seminariet i Bernadottebiblioteket.
Foto: Kungl. Hovstaterna.
Kung Carl Gustaf inledde på onsdagen det fjärde seminariet på temat "Värdebaserat ledarskap", som arrangerades av Svenska Scoutrådet.

Kungen ställde frågan: Med vilka värderingar vill vi utöva ledarskap?

Livliga diskussioner


Problemet med yngres och äldres skilda värderingsgrunder diskuterades livligt vid eftermiddagens rundabordssamtal, där Kungen var en aktiv deltagare.

På seminariet presenterades initiativet "Konung Carl XVI Gustafs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap", som är en gåva från scoutrörelsen till Kungen på 60-årsdagen.

Uppmärksamma ungdomen


- Uppmärksamhet av unga människor, som är beredda att ta ansvar för mer än sitt eget, och att hjälpa fram ungdomar med ledartalang är ett av skälen till seminariediskussionerna, sa Kungen i sitt inledningstal i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott.

- Det andra skälet är att den äldre generationen har en del att föra vidare till de unga, fortsatte Kungen men underströk, att han var litet kluven på den punkten.

Äldre kan lära av yngre


- Vi äldre har värderingar vi vill föra vidare till yngre. Men vi har för den skull ingen anledning att förhäva oss. Vi kan inte räkna med att de yngre känner sig imponerade av allt vi gjort i ledande befattningar.

Viktigast var, menade Kungen, att ge unga människor uppmärksamhet: enkla uppskattande ord och en dunk i ryggen eller mer konkret hjälp med att få tillfälle att träna sitt ledarskap.

Scoutanknytningen viktig


Kung Carl Gustaf har varit scout i 50 år. Anknytningen till Souterna har blivit stark och viktig för honom, framgick av talet:

- Som scout övar man sig vid varje tillfälle både i att lösa en uppgift tillsammans med andra och göra klart för sig själv och andra varför man löser uppgiten på visst sätt.

Människors lika värde


- För att man ska komma till önskat resultat måste lösningarna baseras på sådana grundläggande värderingar som människors lika värde, hänsynstagande till varandra och respekt för olikheter. Och man påminns ständigt om vårt ansvar för denna enda jord och villkoren för kommande generationer.

Stöd till unga


Vid seminariet deltog medlemmar i de fem scoutförbund, som ingår i Svenska Scoutrådet, och representanter för svenskt näringsliv.

Två nya medlemmar i stödorganisationen World Scout Foundation välkomnades av Kungen, som är organisationens hedersordförande.  

Upptäck mer

Information  om

Svenska Scoutrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(extern länk)
Läs H.M Konungens

tal Öppnas i nytt fönster.

under seminariet