Kungen delade ut

Prins Eugenmedaljen

Kungen utdelar Prins Eugen-medaljen till målaren Nils Kölare vid en ceremoni på Slottet den 14 november. Foto: Stella Pictures
Kungen utdelar medalj Prins Eugen-medaljen till målaren Nils Kölare vid en ceremoni på Slottet den 14 november 2006. Foto: Stella Pictures
Den den 14 november 2006 delades Prins Eugen-medaljen - för framstående konstnärlig gärning - ut till :

Målaren Nils Kölare
Keramikern Kenneth Williamsson
Industridesignern Jacob Jensen, Danmark
Arkitekten, Professor Jan Olav Jensen, Norge

Medaljörerna tillsammans med Kungaparet vid medaljutdelningen på Slottet. Fr v:
Medaljörerna tillsammans med Kungaparet vid medaljutdelningen. Fr v: Arkitekten, Professor Jan Olav Jensen, Norge, H.M. Konungen, Industridesignern Jacob Jensen, Danmark, H.M. Drottningen, Keramikern Kenneth Williamsson och Målaren Nils Kölare. Foto: Stella Pictures
Prins Eugen medaljen instiftades av konung Gustaf V i samband med Prins Eugens 80-årsdag den 5 november 1945.

Medaljerna delades ut med nedanstående motiveringar:

Målaren Nils Kölare försvor sig tidigt i livet till den tradition i måleriet som hyllar de räta vinklarna, de geometriska grundformerna och de klassiska proportionerna. Under fem decennier av målande har det emellertid visat sig att detta skedde helt utan dogmatiska förtecken. Få är de så kallade konkretister som givit det konkreta måleriet en så varierad repertoar som Kölare. Hans målningar sluter sig inte omkring geometrin utan låter geometrin öppna sig mot landskapet, ljuset, musiken och den skrivna poesin. Han är något så ovanligt som en frisk och fördomsfri romantiker som får den gudomliga geometrin att sjunga de världsliga sinnesupplevelsernas lov. Nils Kölare har aldrig gjort någon hemlighet av att han förbinder estetiska kvaliteter med etiska värden. Utan minsta ironiska darr på stämman använder han begrepp som skönhet och harmoni därför att han menar att de kan överföras på mänskligt beteende. Han har fört sitt ständigt föränderliga måleri vidare med en rikedom, livsglädje och känslodjup som resulterat i ett mångfasetterat verk med en betvingande styrka och skönhet.

Keramikern Kenneth Williamsson lärde sig de keramiska teknikerna redan som tonåring. Idag drygt fyrtio år senare, är han Sveriges skickligaste drejare. Han åstadkommer kärl, tunna som hinnor eller kraftfullt tjockväggiga ting. Men han gör mer än så. Han har byggt gigantiska, geometriska block av fem ton gråsvart, obränd lera. Han har skapat små fjäderlätta, rektangulära lådor - ömtåliga som ande-viskningar. Han har arbetat med allt från oglaserade föremål - till färgglödande, billackerade skulpturer. Hans ting har ömsom klätts med brunsvarta glasyrer av björkaska, ömsom med blåskimrande fajansglasyrer. Hans verk berör livets fundament - förgängligheten - det som vittrar sönder - och det beständiga - det som vandrar vidare från generation till generation. Kenneth Williamsson kämpar för att ge utrymme för det svåra och tidskrävande, för handen och hantverket. Ständigt utmanar han både material och teknik. Han är helt enkelt virtuos. Men skickligheten är inte ett mål utan ett medel för att ge tingen en nerv, en själ, ett liv. Kenneth Williamsson kallar sig gärna krukmakare. Men det är en krukmakare som ständigt ger sig ut på okänd mark. Utan Kenneth Williamsson skulle den keramiska konsten i Sverige vara betydligt fattigare.
 
Designern Jacob Jensen, Danmark
Bra design tål tidens tand. Det har den danske industridesignern Jacob Jensen mer än någon annan bevisat. 1954 anställdes han på Bernadotte & Bjørns designkontor i Köpenhamn. Där ritade han bl.a. melaminskålen Margarethe. Idag ett lika uppskattat beredningskärl som då. Även den berömda Bernadotte-kannan från 1954 var i stort Jacob Jensens verk. Under sina år hos Bernadotte & Bjørn utvecklades han till en skicklig designer. 1962 startade han sitt designkontor på Nordjylland. Landskapet inspirerade honom till den horisontellt betonade och minimalistiska design som han bl.a. utvecklade för elektronikföretaget Bang & Olufsen vilket ledde till att B&O blev världsberömt för sin design på hi-fi produkter, eleganta musikanläggningar med förstärkare, grammofoner, bandspelare, CD:spelare och högtalare. Jacob Jensen har skapat över hundratals industriprodukter. Nitton av dem finns i MoMA:S designsamling, dvs hos Modern Museum of Art i New York. Hans målsättning har alltid varit att produkterna ska se bra ut, låta bra och gå att leva med. Därför förmedlar han design värme trots sitt ofta minimalistiska uttryck.

Arkitekten Professor Jan Olav Jensen, Norge inledde sin bana som arkitekt med ett vida berömt Leprasjukhus i Lasur i Indien. Byggnaden är en pregnant rektangulär envåningsstruktur som omsluter en vidsträckt gård. Materialet framför alla andra är lokalt soltorkat tegel. Sedan dess har Jensen formgivit en mängd precisa byggnader ofta för elementära ändamål. Jensen har också gestaltat Utsiktsplatser och Rastplatser utmed turistrutter i vägnätet i Norges dramatiska landskap. Han har ritat den uppmärksammade Mortensrud kyrka utanför Oslo samt nyligen ett kloster på ön Tautra i Trondhjemsfjorden. Karaktäristiskt för Jensens hållning är ett konceptuellt arbetssätt parat med starkt intresse för platsspecifika förhållanden. Jensen visar också stark vilja till varsamhet med existerande terräng och vegetation. I projekten har bergsprängning helt kunnat undvikas med sinnrika arkitektoniska grepp som resultat. Jensen utgår ofta från traditionella material som trä, sten och tegel vilka, trots att de redovisas i obehandlat skick, utförs i okonventionella sammanställningar som ger arkitekturen en egensinnig och samtida prägel.

Upptäck mer

Mer läsning om

Prins Eugen-medaljen