Kungen besökte stormdrabbade skogsområden i Småland

Kungen på besök i stormdrabbade områden i Småland. Foto: Pressens Bild/Scanpix
Kungen möter representanter för massmedia i samband med sitt besök i stormdrabbade skogsområden i Småland torsdagen den 2 februari. Foto: Pressens Bild/Scanpix
Torsdagen den 2 februari besökte Kungen några av de skogsområden som förra året drabbades hårt av stormen Gudrun.
 
För drygt ett år sedan, bara några dagar efter stormens framfart, reste Kungen till området för att få en överblick över situationen. Under torsdagen gjorde Kungen återbesök vid timmerterminaler och stormfällda områden. Kungen informerades bl.a. om hur arbetet fortgår med skogsskötsel och återbeskogning efter stormen.

Kungen inledde sitt Smålandsbesök med ett seminarium redan på onsdagseftermiddagen. Seminariet ägnades åt samtal om nuvarande situation och framtida utsikter för det stormdrabbade området. I seminariet, som hölls i Växjö, deltog bl.a. representanter för Skogsindustrierna, Södra, Vida, Skogsstyrelsen, WWF och Länsstyrelsen.