Kungaparet informerade sig om tbc

Kungaparet med professor Gunnar Boman vid temadag om tbc. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Kungen och Drottningen med professor Gunnar Boman vid temadagen om tbc. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Kungen och Drottningen skaffade sig fredag den 5 maj information om tuberkulosläget i Sverige och världen.

Professor Gunnar Boman, Akademiska sjukhuset i Uppsala, hade inbjudits till temadagen på Kungliga Slottet i Stockholm.  

Professor Boman beskrev bland annat, varför tbc-läget i världen inte har förbättrats.

Situationen i Sverige


Sverige hör till de fem länder som ligger lägst med minst antal tbc-fall. Men det är långt kvar till att tbc är helt borta.

Det finns dock länder med ökande sjuklighet och dödlighet, andra där "den fatala duon" tbc och hiv klassas som en hälsokatastrof på grund av den olyckliga kombinationen mellan dessa två sjukdomar. 

Tbc fortfarande ett hot


Riskgrupper, smittvägar, behandling och förebyggande åtgärder diskuterades. Behovet av information och utbildning är stort, eftersom denna "gamla" sjukdom felaktigt betraktas som icke närvarande i vår tid.