Kungaparet gav lunch för Club de Madrid

Kungaparet med delagater i Club de Madrid den 27 mars 2006. Foto: Stella Pictures
Kungaparet med bl.a. Chiles f.v. president Ricardo Lagos och Irlands f.v. president Mary Robinson (ordf. resp. vice ordf. i Club de Madrid). Foto: Stella Pictures
Kungaparet gav måndagen den 27 mars en lunch och deltog i möte med Madridklubbens verkställande utskott på Prins Eugens Waldemarsudde.

Madridklubben, Club de Madrid, bildades år 2001 och är ett nätverk för ett 70-tal före detta stats- och regeringschefer.

Nätverket är ett forum för rådgivning, strategiskt stöd och teknisk assistans och riktar sig till ledare i länder och institutioner som försöker konsolidera demokratisk omvandling.

Verksamheten består av såväl tematiska program, till exempel att stödja unga politiska ledare i demokratisk fostran, som insatser riktade till förmån för enskilda länder eller regioner.

Upptäck mer