Kronprinsessan närvarade vid Paralympics i Turin

Kronprinsessan med svenska curlinglandslaget i Turin. Foto: Hans Säfsträm
H.K.H. Kronprinsessan vid Paralympics tillsammans med svenska curlinglandslaget. Foto: Hans Säfström
Vecka 10, den 9, 10 och 11 mars närvarade Kronprinsessan vid Paralympics i Turin.

Kronprinsessan är medlem i IPC, International Paralympic Committee, Honorary Board.

För mer information om Paralympics, se länken till höger.

Upptäck mer