Kronprinsessan i Paris

Kronprinsessan besöker OECD i Paris
Kronprinsessan och Sveriges OECD-ambassadör Gun-Britt Andersson. Foto: Petter Oftedal, Scanpix
Kronprinsessan besökte Paris under tre dagar. Den 1 december var hon närvarande vid utdelningen av Svenska Handelskammarens Prix d'Excellence i Palais de Bourse. Priset tilldelas Alfa Laval för att ha varit  "Årets mest framstående svenska företag i Frankrike". Kronprinsessan såg också en fotoutställning m a a Linnéjubiléet.

Svenska Klubben 100 år


Den 2 december bevistade Kronprinsessan en middag m a a Svenska Klubbens  100-årsjubileum och fick även en visning av Svenska Klubbens Konstsamling.

Söndagen den 3 december deltog Kronprinsessan i Adventsgudstjänst i Svenska Kyrkan

Besök på OECD-delegationen


Måndagen den 4 december tillbringade Kronprinsessan med ett studiebesök vid den Svenska OECD-delegationen.
Under förmiddagen deltog hon  bl.a.i  briefing och diskussioner om "The ongoing Economic and Regulatory reviews of Sweden" samt om "Agricultural and trade policies in the wake of the suspension of the Doa-negotiations".

Eftermiddagen ägnades åt föredrag och diskussioner på temat "Why OECD as an economic Organization care about early childhood education and care".
Dagen avslutades med en galamiddag på Versailles under värdskap av La Fondation pour L'Enfance

Upptäck mer