Konferens om bättre demensvård

Drottningen invigningstalar vid demenskonferens i Stockholm. Foto: Torbjörn Larsson.
Drottning Silvia vid konferensen "En bättre demensvård". Foto: Torbjörn Larsson.
Drottning Silvia inledde på torsdagen den nationella konferensen "En Bättre Demensvård", som hölls i Norra Latin i Stockholm.

Olika projekt vid bland annat Team Luleå kommun och Sunderby sjukhus samt Team Bjöla presenterades. Dessa har framgångsrikt bytt ut ett tidigare ensamarbete inom demensvården till teamarbete.

Teamarbete praktiseras sedan några år inom vården i livets slutskede och får nu sitt genombrott inom demensvården.

- Målet för god demensvård på palliativ grund är att ge den sjuke livskvalitet, trots svår, obotbar sjukdom. Kan ett demensteam förmedla det? Ja, det tror jag mig veta! sa Drottningen i sitt inledningsanförande.

Den nationella konferensen var ett resultat av Socialdepartementets publikation 2003 "På väg mot en god demensvård". Målet är att visa hur landsting, kommun och socialdepartement genom samarbete går från ord till handling.

Upptäck mer