Högtidliga audienser

H.M. Konungen tog torsdag den 30 november emot fyra nya ambassadörer vid audiens på Kungliga Slottet.
Indonesiens ambassadör. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos
Indonesiens nye ambassadör Ms Linggawaty Hakim. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Indonesien


Ambassadör Ms Linggawaty Hakim är jurist och hon har tidigare tjänstgjort vid ambassaden i Stockholm 1988-91. Hon var minister vid Indonesiens EU-delagtion i Bryssel 2000-2002 och har varit verksam vid Indonesiens utrikesförvaltning sedan 1988.
1990 tog hon en mastersexamen vid Stockholms universitet.
Omans ambassadör. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos
Omans nye ambassadör  Khalifa bin Ali Al-Harty. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Oman


Ambassadör Khalifa bin Ali Al-Harty har tidigare bl.a. varit ambassdör i New Dehli och Berlin. Han är sidoackrediterad från Berlin.
Malawis ambassadör. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos
Malawis nye ambassadör Dr Francis Moto. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Malawi


Ambassadör Dr Francis Moto innehar en doktorsgrad i lingvistik från Londons Universitet och har främst verit verksam som forskare och universitetsledare i Malawi. Han är bl.a. internationellt känd för sin forskning inom olika afrikanska dialekter.
Rwandas ambassadör. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.
Rwandas nye ambassadör Claver Gatete. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Rwanda


Ambassadör Claver Gatete är ekonom och tidigare varit ambassadör i London och statsekreterare i Finansministeriet. Han har också varit chefsekonom vid FN:s utvecklingsprogram i Kigali, Rwanda.
Ambassadör Gatete är sidoackrediterad från London.

Upptäck mer

Se ett

bildspel

om hur en högtidlig audiens går till.