Högtidliga audienser

Finlands nye ambassadör anländer till Kungliga Slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Finlands nye ambassadör i Sverige, Alec Aalto, vid högtidlig audiens på Kungliga Slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna.
H.M. Konungen tog torsdag den 8 juni emot fem nya ambassadörer vid audiens på Kungliga Slottet.

Moçambiques ambassadör


Moçambiques nyutnämnde ambassadör heter Pedro Comissário Afonso. Han är född 1953, jurist och har närmast varit chef för utrikeministeriets rättsavdelning.

Han är även vald medlem av FN:s International Law Commission.

Mocambiques nyutnämnde ambassadör. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.
Mocambiques ambassadör Pedro Comissário Afonso. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Slovakiens ambassadör


Slovakiens nye ambassadör är Alojz Mészáros. Han är född 1952 och har gjort karriär inom det naturvetenskapliga området.

Han  har bland annat varit chef för internationella avdelningen inom fakulteten för kemi och livsmedelsteknik vid Slovakiens Tekniska Högskola.

Han har även varit politiskt aktiv i staden Podunajske Biskupice.

Slovakiens ambassadör. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.
Slovakiens ambassadör Alojz Mészáros. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Vietnams ambassadör


Vietnamns nye ambassadör, Trinh Quang Thanh, är född 1949.

Han har tjänstgjort inom sitt lands utrikesministerium sedan 1972 och har bland annat varit biträdande chef för avdelningen för Policy Planning vid utrikesministeriet i Hanoi samt ambassadör i Ottawa.

Vietnams ambassadör. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.
Vietnams ambassadör Trinh Quang Thanh. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Finlands ambassadör


Finlands nye ambassadör heter Alec Aalto. Han är född 1942 och jurist.

Ambassadör Aalto inträdde i regeringskansliets tjänst 1973. Han har bland annat varit ambassadör i Österrike med sidoackreditering i Slovenien, statsministerns rådgivare i utrikespolitiska frågor samt statssekreterare för EU-frågor i utrikesministeriet.

Närmast har Alec Aalto varit ambassadör i Italien och Malta.

USA:s ambassadör


USA:s nye ambassadör, Michael M. Wood, är född 1947.

Han är affärsman inom media och fastighetsområdet.

Ambassadör Wood är styrelseordförande i Redwood Investments. Han tillhör Republican National Committee sedan 2004.

USA:s nye ambassadör med introduktören ambassadör Krister Kumlin. Foto: Kungl. Hovstaterna.
USA:s nye ambassadör, Michael M. Wood, med introduktören ambassadör Krister Kumlin. Foto: Kungl. Hovstaterna.